Kommatering och punkt

Skriven 24 mars 2001


Att kommatera och sätta ut punkt korrekt är svårt. Hur ofta bör man egentligen använda sig av kommatecken? Var ska de sitta? Vad är de bra till? Var ska man sätta punkt?

Alla människor kommaterar olika. Somliga är av den gamla skolan. De anser, att kommatecken bör användas rikligt, så att texten blir tydlig och lättläst. Även engelsmännen, är förtjusta i detta sätt att bygga meningar. Man får inte snåla med kommatecken, om man hör till den gamla skolan.
Andra har nyare skolning. I modern tid har kommatecknen blivit färre och färre. En del använder kommatecken någorlunda ofta medan andra kan skriva hur länge som helst utan vare sig komma eller punkt någonstans i deras långa och komplicerade meningar så att man verkligen måste anstränga sig för att hänga med och förstå vad de vill ha sagt. Datorkulturen har dessutom lett till att många ungdomar varken använder komma punkt eller stor bokstav sådan skrift är mycket svårt att läsa det går dock snabbt att skriva på det sättet. Att byta ut ord mot siffror o bokstäver r också 1 populärt o snabbt s1 att skriva på.
Var någonstans i meningen kommat ska sitta är också något som kan vara svårt för en del. Somliga sätter ut komman, på de mest underliga, platser, i meningen och man undrar vad de, skall vara bra, för. Det kan, ju tyckas att, det mest försvårar, för läsaren.

Punkter är också ofta till besvär. Ska man ha en enda, kilometerlång mening med bisats efter bisats, så att man krånglar till betydelsen och har svårt att hitta tillbaka till vad meningen egentligen handlade om från början, eller ska man ha många, korta meningar med punkt emellan varje? Båda metoderna är bra. Var och en på sitt sätt. Man ska dock inte gå till överdrift. Varken med den ena varianten eller den andra.
I förkortningar var punkter förr en nödvändighet men är numera ett val. Har man t.ex. punkter efter varje bokstav i en förkortning delas den upp så att bokstäverna i den s.a.s. skiljs åt och inte blandas ihop med verkliga ord. Skriver man mkt förk utan pkter kan den txt man skriver bli svårläst. Å andra sidan kan allt för mkt. pkt:er ge ett avskuret o. s.a.s. ryckigt intr. på en ev. läsare.

Kommatering och punktering är svåra saker. Det finns lika många varianter som det finns människor. Därför ska vi inte ha begärelse till vår nästas skrift utan inse att också vi har vår egen unika stil, som ingen kan ta ifrån oss.


9776


[Läs En Annan Novell]2001 Jemima & Carl-Henrik Hammarlund. All rights reserved.