Forntida tidningsartikel 1

Skriven juli 2007Nedan följer ett av fyra tidningsurklipp som kan ha förekommit i den lokala dagspressen i olika länder för ganska länge sedan. Varje likhet med nutida förhållanden är helt och hållet en tillfällighet. Tror jag.Farao till attack mot de arbetslösa på rikstinget

Tuffare krav på de arbetslösa och sämre arbetsvillkor för anställda var de två frågor som dominerade när Egyptens enda politiska parti, Faraodemokraterna, inledde sitt riksting igår i Luxor. Det var partiledaren farao Ramses II som i sitt tal till medlemmarna lyfte upp dessa punkter som partiets kärnfrågor inför den nya mandatperioden.
Farao var i sitt tal stundtals mycket intensiv och frän i sin kritik mot landets arbetslösa, som han kallade ”bidragssnyltarna” och som han menar har utnyttjat Egyptens sociala system länge nog nu.
– I fortsättningen måste det till hårdare tag, menade farao. Är man arbetslös ska man vara beredd att söka och ta vilket jobb som helst, annars ska man få sin arbetslöshetsersättning indragen. Det tycker vi faraodemokrater är naturligt. En arbetslös person ska inte få hålla sig för god för att exempelvis arbeta på pyramidbyggen.
Även om farao själv undvek att i sammanhanget nämna landets största invandrargrupp, hebréerna, märktes det ganska tydligt bland de församlade att det främst är dessa som faraodemokraterna vill sätta press på.
- Hebréerna har blivit besvärande många och har satt i system att bara ligga samhället till last och mjölka pengar ur statskassan, menade en anonym partimedlem. Det måste bli ett slut på sådana fasoner.
Den andra frågan farao Ramses berörde i sitt tal var en annan arbetsmarknadsfråga, nämligen förslaget om att slopa lagen om anställningsskydd.
- Företag drar sig för att anställa folk när löntagarna har så orimliga förmåner som de har idag, dundrade farao. Vi faraodemokrater vill ändra på det. Med våra nya förslag kommer det fackliga inflytandet att kraftigt minska, och det blir helt klart en mer otrygg tillvaro för löntagare, men det vi framför allt vill är ju ändå att det ska löna sig att anställa! Och det kommer det raskelov att göra nu. Egypten ska vara ett land där det är gynnsamt att starta och driva företag, och förverkliga sina drömmar.
Även när det gällde detta debattämne kunde man bland de församlade märka en tendens att rikta in sig på den hebreiska invandrargruppen, som verkade vara de som mest åsyftades med ”löntagarna”. En hebré som närvarade vid riksmötet var följakligen mycket upprörd.
– Med de reformer farao vill genomföra kommer vi hebréer att bli slavarbetare, hieroglyfligen talat, och tvingade att ta jobb vid pyramiderna och att jobba där utan något anställningsskydd, sade han.
Men många representanter för Egyptens näringsliv, som syntes till i vimlet, verkade nöjda med de förestående förändringarna. En av dem var Thot Thotmes, VD för storföretaget Cheops Bygg.
- Det här har jag länge lobbat för, förklarade han belåtet. Nu ser jag fram emot att kunna anställa folk till mina pyramidbyggen utan att behöva besväras av diverse konstiga arbetsvillkor som de ska ha. Det leder till ett rejält uppsving för byggbranschen och en blomstrande ekonomisk tillväxt för hela Egypten.
Faraodemokraternas riksmöte fortsätter idag. Partimedlemmarna ska då bl.a. ta ställning till om Egypten ska satsa på en ny flotta av vassbåtar för långa distanser och om det ska bli tillåtet med skyddsjakt på krokodiler.

[Läs En Annan Text]2002-2003 Jemima & Carl-Henrik Hammarlund. All rights reserved.