Forntida tidningsartikel 2

Skriven juli 2007Nedan följer ett av fyra tidningsurklipp som kan ha förekommit i den lokala dagspressen i olika länder för ganska länge sedan. Varje likhet med nutida förhållanden är helt och hållet en tillfällighet. Tror jag.Murbygget fortsätter trots omvärldens protester

Kina återupptog igår sitt omstridda projekt med att bygga en säkerhetsbarriär i form av en mur mot det tatariska grannområdet i norr. Detta skedde trots omfattande protester från tatarerna själva och från andra länder som Japan och Siam.
Enligt ett officiellt meddelande från kejsar Shi Huangdi kommer muren att byggas färdigt till sin planerade längd på cirka 600 mil, helt oavsett vad någon annan tycker.
- Det här är en åtgärd som är nödvändig för att skydda Kina från tatarernas våld och terror, sade den kinesiske diktatorn. Miljontals kineser kommer att kunna sova gott om nätterna i vetskapen om att ingen tatar kan komma in i landet.
Men på tatarernas sida talades det upprört om en olaglig barriär, brott mot internationell rätt, åsidosättande av mänskliga rättigheter och om en ny ”porslinsridå” (syftande på att muren kommer att bli lika oförstörbar som kinesiskt porslin).
– Vi har verkligen inga planer på att tränga in i Kina och döda kineser. Vi är bara fredliga nomader, sade en av de tatarer som samlats vid gränsen, tillika platsen för murbygget, för att demonstrera mot Shi Huangdi.
En annan tatar förklarade upprört att den nya muren ställer till med stora problem för honom personligen i hans dagliga liv.
– Jag pendlar till mitt jobb i Peking, sade han, och när nu den här muren kommer på plats blir det omöjligt för mig att ta mig dit. Det finns ingen anledning för Kina att bygga barriären just här och just nu, det leder bara till besvär.
Stämningen bland tatarerna var under gårdagskvällen alltså mycket uppbragt, och rop som ”Vi ska hämnas!” och ”Nu kommer kinesiskt blod att flyta!” förekom flitigt bland de fredliga nomaderna.
Enligt politiska bedömare kommer muren säkerligen att leda till diplomatiska förvecklingar för det redan hårt kritiserade Kina. I de närbelägna länderna Japan och Siam har röster redan börjat höjas för en bojkott av kinesiska varor, även om ingenting har beslutats på högre nivå. Shi Huangdi verkar emellertid obekymrad över konsekvenserna av sina planer.
– Det som betyder något är att Kina kan bli tryggt, låter han meddela.
Tidningen erfar dock att kejsaren har kritiker även inom sina egna led, men enligt vår utrikeskorrespondent blev dessa oppositionella snabbt avrättade efter att de igår framfört sina synpunkter till kejsaren. Som ytterligare en av de demonstrerande tatarerna uttrycker det:
– Just nu verkar det inte bättre än att muren kommer att bli färdig, och sedan stå kvar på sin plats i många tusen år som ett monument över splittring, fiendskap och misstänksamhet mellan människor.

[Läs En Annan Text]2002-2003 Jemima & Carl-Henrik Hammarlund. All rights reserved.