Dagbokssonett

Skriven 8 oktober 1998Att minnas vad man gjorde en viss dag
är synnerligen givande och roligt.
Men att man gör det är nog inte troligt,
en människas minnesbild är ofta svag.

Skriv därför i en dagbok, säger jag!
För resultatet blir minst sagt otroligt.
Pingstafton nittiotvå... var vädret soligt?
Din dagbok skingrar glömskans obehag.

Man har det kanske trist som krönikör
och man har ont om tid till det man gör
men man får härlig lön för all sin möda.

Själv har jag skrivit troget, som sig bör,
min dagbok åtta står jag nu inför.
Dess ord finns ännu kvar när vi är döda.

[Läs En Annan Text]1998 Jemima & Carl-Henrik Hammarlund. All rights reserved.