Ministrantvisan
Melodi: "Om hösten, om hösten..." (Alice Tegnér)

Skriven oktober 1999Denna ultra-högkyrkliga sång, som handlar om allt man kan få hjälpa till med i en gudstjänst, kan med
fördel sjungas som allsång inför mässor med mycket liturgi och kors- och ljusbärare och sånt...


1. I kyrkan, i kyrkan, där är det mycket slit
med uppgifter som ska fördelas hit och dit
(Vigvattenbestänkare) Vi gillar liturgi, stänker vatten ur en spann
Och så vi hjälper alla till i högmässan

2. I kyrkan, i kyrkan, där hörs en klockas låt
när nån drar i repet och klämtar efteråt
(Klockringare) Så nån av oss får ringa och va´ en spänstig man
Och så vi hjälper alla till i högmässan

3. I kyrkan, i kyrkan, där har vi procession
med korset i täten och präster i aktion
(Korsbärare) Så nån av oss får vackert med korset vingla fram
Och så vi hjälper alla till i högmässan

4. I kyrkan, i kyrkan, där bär vi också ljus
med lågor som slocknar om de förs utomhus
(Ljusbärare) Så nån av oss får hålla ljus och önska att de brann
Och så vi hjälper alla till i högmässan

5. I kyrkan, i kyrkan, där bär vi ett standar
med snören att dra i så alltihop hålls kvar
(Standarbärare) Så nån av oss får hålla i tåten lite grann
Och så vi hjälper alla till i högmässan

6. I kyrkan, i kyrkan, där luktar det rätt skumt
Ja, skrammel med rökelse, det är inte dumt
(Rökelsebärare) Så nån av oss får svänga med karet av och an
Och så vi hjälper alla till i högmässan

7. I kyrkan, i kyrkan, där finns det ock en kör
som framför musik så att alla mänskor hör
(Fyrstämmig kör) Så fler av oss får sjunga i stämmor med varann
Och så vi hjälper alla till i högmässan

8. I kyrkan, i kyrkan, där läses ur en bok
epistel och annat som gör en mänska klok
(Textläsare) Så nån av oss får läsa, så tydligt som han kan
Och så vi hjälper alla till i högmässan

9. I kyrkan, i kyrkan, där ska vi också be
en förbön med verser som delas upp på tre
(Förbönsläsare) Så nån av oss får rustas med lapp uti sin hand
Och så vi hjälper alla till i högmässan

10. I kyrkan, i kyrkan, där tar vi upp kollekt
och sedlarna prasslar i håvarna så käckt
(Kollektupptagare) Så nån av oss får samla in vad vi i fickan fann
Och så vi hjälper alla till i högmässan

11. I kyrkan, i kyrkan, en biskop också finns
och han har en mitra, som alla säkert minns
(Mitrabärare) Så nån av oss får hålla den mössan tycker han
Och så vi hjälper alla till i högmässan

12. I kyrkan, i kyrkan, där klingar man tre slag
vid elevationen när det är nattvardsdag
(Elevationsringare) Så nån av oss får klinga, vi tar en konfirmand
Och så vi hjälper alla till i högmässan

13. I kyrkan, i kyrkan, där finns det många fler
De har ingen uppgift, de sitter bara ner
Men de är vår församling och sjunger högt minsann
Och så vi hjälper alla till i högmässan

14. I kyrkan, i kyrkan, där är det mycket slit
med uppgifter som ska fördelas hit och dit
Men vi gör det för Herren, ja, lovad vare han
Och så vi hjälper alla till i högmässan
Och så vi hjälper alla till i högmässan!

[Läs En Annan Text]1999 Jemima & Carl-Henrik Hammarlund. All rights reserved.