En typisk morgonpsalm av Johan Olof Wallin
Sista versen är bearbetad av Anders Frostenson.

Skriven april 20011. Pris vare Gud som låter
oss glada vakna opp!
Nu ingen längre gråter
ty morgonen ger hopp.
Ett hopp rätt upp ur sängen
med outsäglig fröjd.
Vi dansar ut på ängen,
lovsjunger Gud i höjd.

2. Helt utan grus i öga
och utan rufsigt hår
och icke längre tröga
av sömn och trötthet svår,
med morgonröster klara,
var stämma ljuv och ren,
vi känns så underbara
i dagens ljusa sken.

3. Så fort som solen höjer
sig rund och klar och röd
och världen snabbt uppröjer
från nattens grymma död
gå vi med lust och styrka
att muntert jobba nu
när vi först vart i kyrka
sådär kvart över sju.

4. Att inte vara vaken
på ett ordentligt sätt
när tuppen gal bland taken,
nej, det är inte rätt.
Den mänska som är trötter
uppå en morgon huld
har inte rena fötter,
han bär på syndaskuld.

5. Betänk vad Jesus gjorde
uti Getsemane.
Han sa att Petrus borde
blott vaka där och be.
Man måste därför vakna
när morgondagen gryr
och inte sängen sakna
och inte vara yr.

6. Och tänk då på den natten
som Skriften talar om.
Till Jesus tyst som katten
då Nikodemus kom.
När Jesus hördes tala
bröt ljus i natten in.
Ja, dagsljus kan hugsvala,
ge jubel i ditt sinn.

7. Så därför ska man sova
när natten faller på
och alltid noggrant lova
att ej gå ut och gå.
På natten kommer monster
och troll som gör dig rädd
och gör så hemska konster
för dig uti din bädd.

8. På natten härskar nöden
och sjukdom, sorg och pest
och avgrundsdjupa döden
som gärna blir din gäst
och ilska, hat och smärta
och eld och köld och is,
förtvivlan i ditt hjärta
och mörker, skräck och dis,

9. och många fula spöken
med vita ansikten
och drakar från en öken
och själve djävulen
och varulvar och gastar,
vampyrer, fladdermöss
och häxor uppå kvastar
och spindlar, ormar, löss.

10. Möt morgonen med lättnad
när du ser dig omkring
och glädje, frid och mättnad
åt livets goda ting.
Som kristen bör du sjunga
när dagen haver grytt
och tacka med din tunga
att nattens plågor flytt.

11. Pris vare Gud som låter
oss glada vakna opp
och klämkäckt vända åter
i aktiv samlad tropp
mot dagens alla plikter
bland fåglars sköna sång!
Och låt oss skriva dikter
om morgontimmens fröjd.

[Läs En Annan Text]2001 Jemima & Carl-Henrik Hammarlund. All rights reserved.