Startsidan

Vilka är vi?


Nyheter om oss


Carl-Henriks blogg


Carl-Henriks texter


Jemimas blogg


Jemimas dikter


Jemimas noveller


Jemimas bildarkiv


Roliga historier


Duvsida


Spelsida


Språkskola


Elfsyssel
Startsidan


Lydia 3,5 år gammal

Kort om mig:

Jag heter Lydia Hammarlund och är en charmig och envis tjej. Jag föddes 28 januari 2005 på ett sjukhus som heter NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus). Just nu bor jag med mamma, pappa, storebror Isak, lillebror Adam, två katter och en kanin på Lilla Askerön utanför Tjörn.

Länk till Isaks sida
Länk till Adams sida

Om min familj:

Min mamma heter Jemima Hammarlund (född Fröjmark). Hon föddes 3 april 1978 i Resteröd, i närheten av Uddevalla. Jemima är biolog och säljer me&i-kläder.

Min pappa heter Carl-Henrik Hammarlund. Han föddes 30 mars 1978 i Kalmar. Carl-Henrik är översättare från spanska och engelska till svenska.

Min storebror heter Isak. Han föddes 10 september 2003.

Min lillebror heter Adam. Han föddes 11 oktober 2006.

Lydias psaltarpsalm som hon fick som nyfödd

Av Salomo.

Gud, ge kungen dina lagar,
kungasonen din rättvisa ordning,
så att han rättrådigt dömer ditt folk
och låter dina betryckta få sin rätt.

Låt berg och höjder bära fredens frukter
åt folket genom rättfärdighet.

Må han värna de armas rätt,
rädda de fattiga, krossa förtryckaren.

Låt honom leva så länge solen finns
och månen lyser, släkte efter släkte.

Han skall komma som regn över grödan,
ett stilla regn som vattnar jorden.

Låt rättvisa grönska i alla hans dagar
och fred och välgång råda,
tills ingen måne lyser mer.

Må han härska från hav till hav,
från floden till världens ände.

Hans motståndare skall böja sig för honom,
hans fiender kräla i stoftet.

Kungar från Tarshish och fjärran kuster
skall komma med gåvor,
kungar från Saba och Seba
skall bära fram sin tribut.

Honom skall alla kungar hylla,
alla folk skall tjäna honom.

Han räddar den fattige som ropar,
den arme som ingen hjälper.

Han förbarmar sig över de svaga och fattiga,
räddar de fattigas liv.

Han befriar dem från våld och förtryck,
deras liv är dyrbart i hans ögon.

Må han leva och hyllas med guld från Saba.
Må man ständigt be för honom
och välsigna honom dagen lång.

Må säden växa rikligt i landet,
vaja på bergens toppar.
Må landet bli fruktbart som Libanon,
åkerns kärvar stå tätt som gräs.

Må hans namn leva för alltid,
föras vidare så länge solen lyser.
Den som välsignar skall nämna hans namn,
alla folk skall prisa honom lycklig.

Lovad vare Herren, Israels Gud,
han som ensam gör under.

Evigt lovat vare hans härliga namn,
må hans ära uppfylla världen.
Amen, amen.


(Psaltaren 72)

Denna sida har haft besökare sedan 30/1 2005![Åter till sidan om oss]


2005-2007 Jemima & Carl-Henrik Hammarlund. All rights reserved.