Är Gud död?

Är allting meningslöst? Är vi människor bara ett slags avancerade djur, tillkomna av en slump, och övergivna utan mening i ett enormt, känslolöst universum? Många försöker idag övertyga människorna om att så är fallet. Man vill med göra gällande att "vetenskapen" för länge sedan bevisat att Gud inte finns, och att den kristna tron inte har någon plats i ett modernt samhälle. Men ingenting kan vara längre ifrån sanningen!

Det är inte utan att tanken svindlar när man tänker på universums nästan ofattbara storlek. Samma trafikflygplan som gör resan till London på en timme skulle behöva över 20 år för att resa till solen. Och gav man sig av mot Alpha Centauri, som är den närmaste stjärnan förutom solen, skulle resan ta 5.5 miljoner år! Det är inte bara avstånden som imponerar. Astronomerna kan tydligt se hur oerhört välordnat universum är. Av kaoset efter någon stor explosion syns inte ett spår. Månar kretsar kring planeter som i sin tur kretsar kring stjärnor i stjärnsystem. Stjärnsystemen är grupperade i galaxer. Vintergatans 100-200 miljarder stjärnor är t.ex. vackert ordnade i en platt skiva med två långa spiralarmar. Universum verkar vara oändligt väl genomtänkt. Komplicerade naturkrafter hålls i schack av fantastiskt enkla naturlagar som ser till att hela universum rör sig felfritt som ett urverk. Lagarna är faktiskt så exakta att minsta avvikelse kan ge astronomerna massor av information. Astronomerna mäter t.ex. mycket små variationer i avlägsna stjärnors hastighet, som beror på tyngdkraften från dess planeter. På detta sätt kan astronomerna inte bara påvisa förekomsten av planeter, utan dessutom räkna ut hur många de är och hur mycket de väger! Att universum är som det är visar på övermänsklig logik, visdom, planering och kreativitet. Hela universum visar på Gud.

Kanske är jorden den enda plats i universum där det finns liv. Men här finns det liv och liv i överflöd. Miljontals små och stora djur bebor vår planet, det ena mer fantastiskt än det andra, och alla hör ihop. Somliga djur äter andra djur. Vissa djur äter växter. Några växter äter djur. Det finns varelser som lever av döda djur och växter, och städar därmed upp i naturen. Växterna andas in koldioxid och andas ut syre. Djuren andas in syre och ut koldioxid. Hela naturen är i balans och visar på en ofattbar visdom.

Det finns många djur och växter som med sin blotta existens vittnar om Guds kreativitet och skaparglädje. Bombarderbaggen (Brachinus) har t.ex. en liten kanon inbyggd i bakkroppen som försvar mot fiender. Kanonen, som avfyras med hjälp av väteperoxid, hydrokinoner och enzymer, ger både rök och en liten knall. Trots att explosionen är nära 100 grader varm skadar den inte baggen själv. Varför finns det sådana osannolika djur? Varför finns det fåglar som kan dyka, fiskar som kan flyga och ödlor som kan växla färg? Varför är inte alla djur effektiva, tråkiga överlevnadsrobotar? Varför upptäcker inte astronomerna att vi lever inuti en skapad sfär lagom stor för att det skall "se bra ut" från jorden? Därför att Gud skapar med makt och med överflöd. En lat och oengagerad skapare hade kanske skapat några hundra stjärnor, ett enkelt jordklot och kanske tre fyra olika sorters djur med huvud, kropp, fyra ben och en svans längst bak. Men inte Gud. Han skapade miljarder och åter miljarder unika stjärnor och planeter, inklusive vår egen jord. Han gjorde krokodilen, kängurun, delfinen, strutsen, ormen, giraffen, zebran och påfågeln. Han skapade djur i alla storlekar, färger och former. Gud leker när Han skapar! Det finns en enorm glädje, fantasi, kreativitet och noggrannhet i Hans verk. Han lämnar ingenting åt slumpen.

Det mest fascinerande av allting i naturen är människan själv. Hon är klokare och visare än alla djuren. Människans kreativitet, känslor och vishet vittnar om att det som står i Bibeln är sant: Människan är skapad till Guds avbild. Hon är ett fantastiskt underverk, designad med tanke och omsorg. Varje lem är så sinnrik att det endast är genom långvarig forskning som det är möjligt att göra fungerande konstgjorda reservdelar när de blir skadade. Kroppen är så oerhört komplicerad att det hade varit omöjligt att leva om inte hjärnan hade skött de viktigaste funktionerna automatiskt.

De flesta djur är påfallande förutsägbara. Det mesta i deras liv styrs av medfödda reflexer. För människan är det annorlunda. Hon är inget djur. Hon har en fri vilja. Oavsett om man känner alla förutsättningar och kartlägger hela det genetiska arvet, så kan man inte förutsäga någon människas handlingar, för hon är mer än summan av sina beståndsdelar. Hon har en själ och en ande från Gud. Han har välsignat människorna med all den himmelska världens andliga välsignelse. Redan innan världens grund blev lagd utvalde Han var och en av oss till att vara helig och fläckfri inför Honom (Ef 1:3-8). Hans kärlek till oss drev Honom t.o.m. att dö i vårt ställe medan vi ännu var syndare (Rom 5:8). Som om det inte var nog, så lär oss Bibeln dessutom att människan är satt att råda över och förvalta hela skapelsen! Kanske har Gud gjort hela det osannolikt oändliga universum bara för att ge dig och mig något att fascineras över och en anledning att prisa Honom. Vilken underbar och mäktig Gud!

Sammanfattning: Allting i naturen, på alla områden, i alla nivåer, visar på Gud. Gud är synlig i sitt verk (Job 12:7-9, Ps 19:2). Ingenting finns här av en slump. Allt har en mening, även vi människor. Våra liv är ingen "bråkig parentes mellan två intigheter", som det sades på ett av skolans ljudband. Vi finns med ett syfte. Bibeln visar oss det syftet: Vi skall hjälpas åt att göra Jesus trodd, känd och älskad av alla människor.

Tack, käre Gud, för all den kärlek och skaparglädje Du slösar på oss människor, och tack för att vi fått det fina förtroendet att förvalta Ditt verk tills dess Du kommer tillbaka i härlighet! Hjälp oss att inte förspilla något tillfälle att vittna om Dig.Av David Fröjmark 1999

"Det mest obegripliga med världen är att den är begriplig." (Albert Einstein)

Index