Veganer
(eller "Att äta eller inte äta kött")Inledning

En vegan äter inga animaliska produkter, kött, fågel, fisk, skaldjur, mejeriprodukter och ägg, utan enbart växter, eller produkter som utvinns av växter. Många veganer vägrar också att använda produkter som tillverkas av animalier (läder, ull, silke, dun). Veganismen är en hel livsstil, och det finns därför flera olika typer av veganer. De flesta veganer är veganer enbart för sin egen skull, medan några aktivt försöker få andra människor att också de bli veganer. Jag kallar dessa veganer för missionerande. De extremaste av de missionerande veganerna är de s.k. militanta veganerna, som inte drar sig för att med våld tvinga andra människor att bli veganer.

De militanta veganerna är en samling brottslingar och uppviglare som döljer sina terroraktioner och andra illgärningar bakom skenheliga fasader av en slags falsk omsorg om djur och natur. Först talar de sig varma för t.ex. minkars lidande i sina burar, sedan går de och släpper ut minkarna ur burarna och orsakar då inte bara lidande för de som livnär sig på minkarna, utan även för minkarna själva som i stor utsträckning svälter till döds eller går ett plågsamt öde till mötes på någon landsväg. De militanta veganerna är en skam för hela veganrörelsen, och minskar dess trovärdighet drastiskt. Det finns mycket mer att säga om dem, men denna sida handlar som tur är inte om det.

Denna sida handlar i stället om de missionerande veganerna, som genom propaganda och diskussioner försöker övertala andra människor att bli veganer. De har massor av argument som alla låter helt logiska och självklara. Jag har samlat ihop några av deras vanligaste argument, och granskat dem i detalj. Håller argumenten? Se själva:Det etiska argumentet

Det etiska argumentet är olika, beroende på var man tror på. Många veganer är kristna, och resonerar ungefär så här:

"Gud vill att människan skall vara vegan. Guds ursprungliga mening var att människan enbart skulle äta vegetariskt. Det står i Bibelns första kapitel."

En del säger t.o.m:

"Budet 'Du skall icke dräpa' gäller även djuren. Det är alltså förbjudet att döda, skada eller plåga djur, och därmed också att äta dem."

Enligt Bibeln har dock Gud skapat människan till sin avbild och gett henne ett värde högre än djurens. Att döda ett djur är alltså inte jämställt med att döda en människa. Bibeln säger på flera ställen att det är fullt tillåtet att äta kött. T.ex. säger Gud själv i 1 Mos 9:3: "Allt som rör sig och har liv skall ni ha till föda. Som jag har gett er gröna örter, så ger jag er allt detta." Paulus skriver i 1 Kor 8 om offerkött: "Vi förlorar inget om vi inte äter, vinner heller inget om vi äter." Jesus bjöd 5000 män på bröd och fisk i Joh 6, och i över 4000 år har judar slaktat och ätit påskalammet på Guds befallning. Det är visserligen sant att Guds ursprungliga mening var att människan skulle leva av frukt, men inte ens i Bibelns första kapitel finns det något uttryckligt förbud mot att äta kött. Bibeln fördömer alltså inte på något sätt den som äter kött. Kanske kommer vi att sluta äta kött igen när vi en dag kommer till himlen, men det är bara en gissning.Veganer som är evolutionister kan istället säga såhär:

"Någon gång, långt tillbaka i tiden när det var ont om mat, så använde vi vår intelligens och våra händer till att tillverka verktyg med vars hjälp vi kunde döda andra djur, och vann därmed en konkurrensfördel. Dagens jakt är emellertid inte naturlig. Rovdjur tar endast de svagaste djuren i en population av bytesdjur. De starkaste djuren i bytespopulationen överlever och kan föra sina "starka" arvsanlag vidare. Rovdjuren och deras bytesdjur är därför i balans i ett ekologiskt system. Mänskliga jägare tar däremot de starkaste djuren, och orsakar därför kaos i ett ekologiskt system och försvagar djurpopulationerna. Idag är det inte heller någon konkurrensfördel att äta kött, så därför bör vi sluta med det."

Man kan naturligtvis på motsvarande sätt visa att odling av växter kan påverka ekosystemen runt omkring negativt. Strikt evolutionärt skulle man också kunna hävda att växterna och de andra djuren inte är tillräckligt starka för att stå emot oss människor, och att det därför är helt naturligt att vi äter dem. Att vi värnar om vår miljö är bara evolutionistiskt relevant om det direkt syftar till att öka våra egna chanser för överlevnad. Problemet med sådana här resonemang är att människan för länge sedan har ställt sig utanför principerna om naturligt urval och den starkastes överlevnad. Vi värnar om miljön, vi hjälper våra svaga, vi medicinerar våra sjuka, vi vårdar våra gamla, vi avlar fram nya och bättre egenskaper hos en del djur, vi utrotar vissa oönskade djurarter och vi räddar andra utrotningshotade arter. Vår intelligens gör att vi kan manipulera naturen och det naturliga urvalet på gott och ont, inte bara när det gäller djur, utan även när det gäller växter.En evolutionistisk vegan skulle också kunna säga såhär:

"Människan är själv ett djur, och jämlik de andra djuren. Människor och djur har samma rätt att leva. Vi dödar inte människor, därför skall vi inte heller döda djur."

Detta är ett dåligt argument på flera sätt. Att vi har lagar som hindrar oss från att döda varandra är ju ren självbevarelsedrift. I ett evolutionärt perspektiv måste man akta sig noga för att göra subjektiva jämförelser mellan olika arter. Om nu människor och djur har lika värde och samma rätt att leva, varför har då inte växterna det? De är ju också ett slags levande varelser. Somliga veganer börjar här att dra helt godtyckliga gränser, t.ex. vid förmågan att känna smärta. Detta är ju givetvis en gräns som inte har någon vetenskaplig koppling till verkligheten. Ett mer naturvetenskapligt resonemang är i så fall att dra gränsen vid artbegreppet, dvs att det är moraliskt fel för en art (t.ex. människan) att döda individer av samma art, med motiveringen att artens spridning i så fall kunde hämmas. Det finns också ett annat skäl till att det är vanskligt att dra gränsen vid förmågan att känna smärta. Man vet ju faktiskt inte om växer kan känna smärta eller inte. Visserligen har de inte ett nervsystem som vi har, men det finns vetenskapliga försök som visar att växter kan reagera på faror och varna andra växter i närheten. Vem vet? De kanske känner smärta, om än på ett helt annat sätt än vad vi gör.Hälsoargumentet

Hälsoargumentet finns i flera varianter. Ungefär så här kan det låta:

"Det finns inga ämnen i kött som vi behöver som inte finns i tillräckligt stora eller större mängder i vegetabilier. Praktiskt taget alla medicinska studier visat att vegetarianer har en bättre hälsa än de som äter kött. Köttätande ger upphov till fetma, övervikt, åderförkalkning, högt blodtryck, flera former av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, njur- och gallsten, diabetes, gikt, reumatism och andra ledproblem, bindvävsinflammation, blindtarmsinflammation, hemorrojder, benskörhet och brist på niacin, vitamin B6, calcium, magnesium och andra mineraler. Speciellt bukspottkörteln överansträngs - ett organ som producerar enzymer som ansvarar för nedbrytningen av proteiner. Visst, människans matsmältningssystem är anpassningsbart och klarar av små mängder kött. Men vi mår bättre helt utan kött."

Argumenteringen verkar utgå från att om man inte är vegan så äter man enbart kött, att hälsa enbart beror på maten, eller att om man äter kött så äter man alltid för mycket och för fet mat. Man kan givetvis tänka sig en kombination av blandad kost (grönsaker, kött, fisk, frukt, etc) i rimliga mängder, med motion, friskvård och övrigt sunt leverne, som är minst lika hälsosam (eller kanske t.o.m. hälsosammare) som en strikt vegetarisk diet kombinerad med detsamma. Även veganer kan bli sjuka (t.ex. i bristsjukdomar) om de inte äter rätt. Hälsoargumentet håller alltså inte.Miljöargumentet

Miljöargumentet (eller det miljö-ekonomiska argumentet) finns i flera varianter, ofta med lite inbakad statistik:

"Rovdjur äter andra djur, som i sin tur äter växter. Hela vägen upp igenom näringskedjan anhopas miljögifter. Dessa är således mer koncentrerade i animalier än i vegetabilier. Nordsjön, där mycket av vår fisk fångas, har blivit så förorenat att somliga fiskare bär skyddsmasker för att skydda ansiktet från utslag och andra hudproblem som vattnet orsakar. Givetvis finns dessa gifter även i fisken. Boskap påverkas visserligen mindre av miljögifterna, men djurhållning innebär ett otroligt slöseri av resurser. 90 % av den odlingsbara marken i västvärlden används direkt eller indirekt till att odla föda för boskap. För varje kilogram animaliskt protein som produceras går det åt minst tio kilo vegetarisk. Om vi skulle ge maten till människor i stället för till boskap så skulle många gånger fler människor få mat för dagen än vad som nu är fallet. C:a 40 000 barn dör av undernäring varje dag helt i onödan (FN:s siffror). Stora delar av regnskogarna skövlas för att kor som skall bli hamburgare skall ha tillgång till betesmark. Dessutom står uppfödningen av djur för en stor del av växthuseffektens stegring. Allt detta för att vi i industriländerna skall kunna ligga på sofflocket och vräka i oss hur mycket kött som helst."

Argumentet utgår från att all animalisk mat är drabbad av miljöförstöring och/eller hanterad på ett oekologiskt och resursslösande sätt, samt att vegetarisk mat inte är det (eller i alla fall inte i samma utsträckning). Så är emellertid inte fallet. Det är människans girighet, inte maten, som ligger bakom miljöförstöring, slöseri och sociala orättvisor världen över. Även om alla var veganer, så skulle troligtvis profithungriga företag fortfarande ödelägga regnskogar, exploatera naturen, smutsa ner miljön och utnyttja fattiga i sin jakt på det billigaste sättet att få fram vegetarisk föda. I dagsläget finns det hur många exempel som helst på oseriösa jordbruk som besprutar åkrarna med farliga gifter, genmanipulerar växter (t.ex. tomaten "Flavr Savr"), bränner ner regnskog för att göra plats för åkrar, odlar knark, mm. Miljöargumentet är alltså inte egentligen ett argument för att bli vegan utan säger bara att det är fel att förstöra naturen och miljön. Och det kan ju de flesta skriva under på, oavsett matvanor.Argumentet om djurens lidande

"Djur är oberoende, självständiga individer med egna behov och känslor. Boskapsdjuren går omkring i inhägnader omgärdade av elstängsel. Människan har total makt över dem. Vi tar deras mjölk och sätter plastbrickor i deras öron. Vi bestämmer när de ska dö, och de får inte leva så länge som de skulle ha gjort om de fick leva helt fritt. Fiskar har ett komplext centralt nervsystem och känner därför smärta när de dras upp ur vattnet. Det är inte moraliskt försvarbart att orsaka lidande för alla de miljontals djur människorna årligen äter upp."

Detta är (om det är sant) ett av veganernas bättre argument, särskilt när det gäller fiskarna. Jag håller absolut med om att det är moraliskt fel att plåga eller missköta djur, såväl boskapsdjur som sällskapsdjur. Men personligen tror jag inte att boskapsdjuren "lider" av att vara instängda i stora hagar, på samma sätt som en människa mentalt lider av att vara instängd. De kan troligtvis inte heller värdera sitt liv eller sin död. Om boskapsdjuren lever i tillräckligt stora utrymmen, inte missköts och inte dör plågsamt, så hävdar jag att de lever ett minst lika bra liv som sina "fria" artfränder. Sköter man dem rätt så kan de t.o.m. ha det bättre än de vilda djuren. De har ju god tillgång till näringsriktig mat utan att behöva konkurrera med andra djur, deras hygien är bättre, de blir omskötta när de är sjuka, de behöver inte lida länge om de blir obotligt skadade, osv.

Vad gäller fiskars lidande har jag inte några riktigt bra argument. Om det stämmer att de känner smärta när de dras upp, så kan jag bara hoppas att deras lidande blir så kort som möjligt. Jag kan kanske lugna mig lite med att veta att de flesta fiskar har mycket liten hjärnkapacitet. En del minns bara några sekunder tillbaka i tiden. Så även om de känner smärta, så minns de inte det efteråt. Men som sagt, några riktigt bra argument har jag inte. Kanske slutar människan att äta fisk så småningom. Kanske rättfärdigar man deras ev. lidande med att de är så mycke lägre stående än människan. Kanske har deras hjärna inte ens något smärtcentrum. Vem vet?Argumentet om ekonomi

"Vegetarisk mat är billigare"

Om detta är sant (jag har inte jämfört) verkar det vara de missionerande veganernas starkaste argument. I gengäld kanske det är lite mer komplicerat att få ihop en näringsriktig och allsidig vegetarisk diet?Lögner och överdrifter

Oftare än man tror är veganernas argument överdrifter eller i värsta fall rena lögner. Här är ett exempel, som jag faktiskt har fått från två olika källor inom veganrörelsen:

"Så här går mjölkproduktion till: En kalv föds. Den tas från sin mamma efter c:a 48 timmar (en vecka om det är KRAV-mjölk). Efter det så binds den fast om den ska 'bli' kalvkött. Dessa står alltså bundna i hela sitt liv i ett rep för att den inte ska röra sig och göra köttet mindre 'gott' (den ges oftast medvetet järnbrist för att köttet ska bli vitare). Om kalven blir mjölkko så får den stå i sitt bås c:a tio månader om året (minst) tills den är könsmogen. Då görs den gravid på konstgjort sätt. Efter c:a sju månader föder den sin kalv. Kalven tas ifrån henne som beskrevs ovan och hon börjar mjölkas (kon står ofta och råmar i ett par dagar efter sin kalv, tills hon inte orkar råma mera). Man mjölkar kon medan kalven får mat som skulle passa människan bättre (t.ex. sojabönor). Efter tre månader görs kon dräktig igen. Hon blir mjölkad fram tills c:a åtta veckor innan hon ska föda och efter födseln så börjar allt om igen. Detta ofattbart grymma sätt att hålla mjölkkorna på resulterar i att de är utslitna efter fem fruktansvärda år och blir slaktade. Kons riktiga livslängd är annars 20 år. Det är alltså att jämföra med att vi skulle bli utslitna vid c:a 19 års ålder!"

Veganerna framställer det som om all djurhållning går till så här. Det är möjligt att det kan gå till så här på någon eller några fruktansvärt oseriösa bondgårdar, även om jag har svårt att tänka mig det. Ring vilken bondgård som helst och skaffa fakta istället! Jag känner personligen tre familjer som sysslar med jordbruk, och jag kan garantera att något sådant förekommer inte hos dem. Tvärtom. Överallt i Sverige ser man kor på bete, och de flesta är inte bundna. Jag vill därför uppmana veganerna att sluta sprida sådana vidriga lögner. Det är kränkande mot alla de bönder som försöker driva en seriös och human verksamhet.Slutsats

Det är givetvis livsviktigt för vårt släkte att det sprids större kunskap om hur viktigt det är att värna om miljön och naturen. Annars kommer vi snart att utrotas oss själva. Veganismen sprider denna kunskap på ett utomordentligt sätt. Men det är att ha denna kunskap, att leva efter den och att sprida den till andra som hjälper naturen. Enbart att bli vegan löser inte problemet.

Vi måste alla sträva efter lagar och regler som värnar om miljön såväl vid köttproduktion som vid odling. Samma lagar måste också se till att djuren inte plågas eller på annat sätt missköts. Likaså måste industrier och andra miljöfarliga verksamheter renas eller stoppas. Jag tycker att vi i Sverige idag har kommit en bra bit på väg med detta arbete, även om det finns mycket kvar att göra. Det finns bra exempel på ekologiska bondgårdar som både odlar växter och producerar kött utan att missbruka vare sig djur eller natur, och som dessutom går med vinst. Visst har även dessa jordbruk en del brister, och man måste ständigt sträva efter att förbättra dem, men tanken är lovande. Det som krävs är en opinion och en politisk vilja att värna om miljön. Miljöforskning behöver mer statligt stöd, likaså forskning inom alternativa energikällor. Jag tror t.ex. att en dag kommer det att vara praktiskt möjligt att utvinna fusionsenergi på ett säkert sätt, så att vi en gång för alla slipper de smutsiga organiska bränslena.

Det är ett globalt ekologiskt tänkande som kommer att rädda miljön och människosläktet, inte veganismen.


Av David Fröjmark 1999
Källor:
Elias Bröms omfattande vegan- och vegetariansida, delvis kompletterad med åsikter framförda i diskussionsgruppen alt.food.vegan.


Övriga länkar:
Svenska Vegetariska Föreningen (Swedish Vegetarian Society)
Studenter Mot Djurförtryck
Vegan Action
Vegan Society (UK)
The Ethical Consumer website
Vegetarian Pages

Ekokött Bohuslän
Strömsbergs gård (ekologiskt kött)
Index