Mina studiemeriter


TERMIN DATUM TENTA BETYG POÄNG
MA DA  S:A 


HT 91 91-09-21 Övningstenta Ej betygsatt 0 20  
91-10-29 Algebra 1 VG 5
91-11-01 Envariabelanalys 1 VG 5
92-01-14 Envariabelanalys 2 G 5
92-01-18 Algebra 2 G 5
S:A  20  0  20 
VT 92 92-03-16 Flervariabelanalys 1 G 5 15  
92-03-24 Programmering 1 VG 5
92-05-26 Programmering 2 G 5
92-06-05 Flervariabelanalys 2 U 0
92-08-26 Flervariabelanalys 2 U 0
S:A  25  10  35 
HT 92 92-11-05 Numerisk analys 1 G 5 20  
93-01-16 Flervariabelanalys 2 U 0
93-01-18 Sannolikhet G 10
93-01-28 Kodningsteori G 5
93-02-13 Numerisk analys 2 U 0
S:A  40  15  55 
VT 93 93-03-13 Algebraiska strukturer G 5 25  
93-03-31 Datalogins grunder 1 G 5
93-05-22 Optimeringslära G 5
93-06-03 Datalogins grunder 2 G 5
93-06-04 Flervariabelanalys 2 G 5
S:A  55  25  80 
HT 93 93-10-26 Matematisk logik VG 5 15  
93-11-01 Beräkningsbarhet VG 5
94-01-20 Datorgrafik G 5
94-01-31 Linjär alg. & grupprep. U 0
S:A  60  35  95 
VT 94 94-03-18 Hårdvarukännedom G 5 20  
94-03-19 Logik och geometri G 5
94-05-24 Artificiell intelligens G 5
94-05-27 Operativsystem G 5
S:A  65  50  115 
HT 94 94-10-29 Analytiska funktioner U 0 15  
94-11-02 Kryptoteknik VG 5
94-11-03 Databaser VG 5
95-01-04 Analytiska funktioner U 0
95-01-17 Algebraisk talteori U 0
- Programmeringsprojekt * G 5
S:A  65  65  130 
VT 95 95-02-25 Algebraisk talteori U 0 10  
95-05-22 Algebraisk talteori G 5
- Parallellism VG 5
S:A  70  70  140 
VT 96 96-03-23 Objektorienterad
  programmering
G 5 30  
96-04-02 Programmering av
  användargränssnitt
  i fönstermiljö
VG 5
- Examensarbete ** G 20
Slutsumma:  70  100  170 

*) Programmeringsprojektet handlade om
planeringshjälpmedlet "STURE", för studierektorer,
med bl.a. lokalplanering och schemaläggning.

**) Examensarbetet (fil mag) handlade om den
alternativa kommandotolken "DSH", för Unix, med
ett inbyggt shellspråk som bl a innehöll variabler,
uttryck och procedurer.


Index