ÄNNU FLER KLURIGHETER!Nr 2a - FINN TJUGONIO OLIKA INSTRUMENT

Leta noga i texten nedan så hittar du säkert alla tjugonio
instrument, som är ganska klurigt gömda.

Om du kan fler eller vill diskutera lösningen så skicka mail!

Lars Fröjmark - lark@home.se  Nr 2a - FINN 29 OLIKA INSTRUMENT

  Leta efter instrument som finns gömda i texten.

 1. Den är snäv er lurviga kjortel, sa hon med en blick som uttryckte både förakt och avund.
 2. Ingenjören kom genast, det hade blivit tvärstopp i anordningen som reglerar kylvattnet.
 3. Större delen av reskassan går till mat, och logi tar resten, även om vi nöjer oss med lägsta standard.
 4. Det var så trångt i häktet att två eller tre interner fick sova i samma isoleringscell om nätterna.
 5. Vilket omodernt och nedslitet rum Petterson bor i på helgerna.
 6. Du anar inte hur raffig ambassadörens hustru var i sin sidensari.
 7. "Vad tycker du om geografi Olle?" frågade rektorn.
 8. Nu har papegojan flugit iväg igen, skrek Sven upprört.
 9. Luffar-Laban till sin oerfarne kompis: Ja, nog kan man luffa gott och väl halvannan mil på en dag.
 10. Mera bastubad ropade finländarna unisont.
 11. Dofta, dofta blyg viol, i nattens sena timma.
 12. Nu vill jag verkligen ha ett eget rum mor, snyftade Lisbeth uppgivet.
 13. Här i Norge lämnar man alltid 15 % i dricks, sa kyparen.
 14. Skulpturen var full av figurer och ornamentik.
 15. Nej, nu måste vi sluta jobba och gå in och äta, innan middagen vissnar, sa vegetarianen.
 16. Jag tänkte måla er garderob oerhört noggrant, sa Bo.
 17. "Jag var bosatt som ung i Gamleby." genmälde den halte åldringen.
 18. Vår tambur inredde och målade vi själva förra veckan, utan professionell hjälp.
 19. När vi var i Köpenhamn mötte vi Ola och hans kompis, samt tre tjejer.
 20. Alla känner väl Robert "Robban" Josefsson.
 21. Till Stockholm brukar jag resa med flyg eller tåg.
 22. Det är bara blinda hönor som plockar sina korn ett och ett.
 23. Och utanför mitt fönster - min blommande kastanj - ett vårens skira flor - kring vinterns mörka grenar.
 24. Majoren skrek: "Skjut träff löjtnant! Ni måste sikta bättre!"
 25. Ni skall aldrig röra några fågelbon, gossar, sa läraren.
 26. Hon hade en skälmsk blick i ögonvrån och vid hennes mun spelade ett litet leende.
 27. "Denna nyckel har passat här förut!" utbrast inbrottstjuven missnöjt.
 28. Nu var det äntligen hans drag. Spelgeniet funderade en stund innan han bestämde sig för en rockad.
 29. Förhandlingen var klar. I nettolön skulle ingenjören få tjugofemtusen kronor.

Nr 2b - ORDSPRÅK

Vilka är dessa vanliga svenska ordspråk i en lite annorlunda form.

Om du kan fler eller vill diskutera lösningen så skicka mail!

Lars Fröjmark - lark@home.se  Nr 2b - ORDSPRÅK


 1. Vid en komparativ analys av å ena sidan ett manuellt baserat specimen av klassen Aves och å den andra cirka ett fjortondels gross dylika i en population av förvedade fanerogamer torde det förra bedömas såsom potentiellt gynnsammare.

 2. En med avseende på volym och massa minimal anhopning av mineralisk och vegetabilisk substans kan upphäva den statiska jämvikten hos en vida omfångsrikare, å rullande transportanordning vilande anhopning av materia av icke närmare specificerad natur.

 3. En visuellt handikappad feminin individ av de domesticerade formerna av arter av släktet Gallus kan undantagsvis excellera i lokaliserandet av en och annan diminutiv enhet av ett cerealt födoämne.

 4. Kvaliteten hos ett, genom extraktion av animaliska och/eller vegetabiliska komponenter i ett genom upphettning aktiverat fluidum, framställt nutritivt preparat förhåller sig omvänt till numerären hos den i produktionen engagerade kulinariskt skolade personalen.

 5. Sådana linjer som betecknar möjligheten till en förflyttning i rummet, och vilka skenbart ger tillfälle till minskning av tidsåtgången vid sådan förflyttning, visar sig vid faktisk kontroll i ett icke försumbart antal fall leda till en ökning av nämnda tidsåtgång.

 6. Samtliga individer i populationen uttryckt i första person pluralis kan i de tidigare faserna av ett händelseförlopp sägas vara biologiskt och socialt ej fullt utvecklade avkomlingar till en föregående generation.

 7. Ett avsevärt antal diminutiva naturliga vattenflöden resulterar i ett betydligt mer omfattande sådant.

 8. Verbal expansion förenas alltid med ett objektivt sett ringa format på planeten Tellus.

 9. Objekt vilka kamoufleras av ett säsongbetingat emballage av kristallinisk art blottlägges vid dettas övergång till större molekylär rörlighet.

 10. En till avsevärd ålder nådd emotionell bindning av huvudsakligen erotisk art löper inte under några förhållanden någon risk att gradvis omvandlas till järnoxid.

 11. Person som för annans räkning åstadkommer en sig till större eller mindre djup sträckande hålighet i markplanet, löper en överhängande risk att utsättas för en positionsförändring, vilken resulterar i befintlighet i sagda hålighet.

 12. Att ett objekt som reflekterar majoriteten av den kortvågiga elektromagnetiska strålning som träffar dess yta eo ipso utgöres av grundämnet Aurum, är en konklusion behäftad med intolerabla felmarginaler.

 13. Omfattande vokala salutationer bör senareläggas till en tidpunkt hinsides det att forcerandet av en till ytan relativt begränsad naturlig akvedukt till fullo genomförts.

 14. Singulära händelser av negativ karaktär har en benägenhet att i ett synnerligen beaktansvärt antal fall uppträda gruppvis.

 15. En eminent maskulin individ handlägger utan bistånd personliga göranden.

 16. Domesticerade laktofila kreatur av koleriskt temperament får normalt räkna med viss destruktion av epitelpartier.

 17. Ett tillstånd av fullt välbefinnande i medicinsk och fysisk bemärkelse manifesterar sig icke vokalt.

 18. Eskapism är ett mera adekvat tillvägagångssätt än ett inkompetent deltagande i en martialisk kontrovers.

 19. Samtliga markbaserade transportleder medger förflyttning till en omfattande sydeuropeisk bebyggelseagglomeration med historiska anor.

 20. Den som uttalat den ljudkombination som betecknar den primära positionen i den alfabetiska ordningen må även uttala den kombination som betecknar närmast efterföljande position i densamma.

 21. Personer lokaliserade i arkitektoniska kreationer av en metastabil transparent smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iakttaga abstinens i fråga om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre petrologiska enheter.

 22. En oral analys av skenfrukterna från trädet Sorbus Aucuparia skulle enligt en utsaga ställd av en viss individ av släktet Vulpes, påvisa ett anmärkningsvärt lågt pH-värde.

Nr 2c - SVENSKA PLATSER

Vilka svenska platser döljer sig bakom de engelska namnen?
Tipstack till Helena Eriksson, Karlstad för tre platser.
Tipstack till Inga Hammarlund, Landsbro för tre platser.
Tipstack till Fredrik Sköldberg, Uppsala för en plats.
Tipstack till Anders Larsson, Valbo för en plats.
Tipstack till Jens Andertoft, Västerås för fyrtiofem platser.
Tipstack till Carl-Henrik Hammarlund, Tjörn för en plats.

Om du kan fler eller vill diskutera lösningen så skicka mail!

Lars Fröjmark - lark@home.se

Nr 2c - SVENSKA PLATSER
 1. A little community
 2. About three point fourteen tea river
 3. Always country
 4. Ate large mountains
 5. Ball cape
 6. Bay of eagle-shield
 7. Be
 8. Beautiful town
 9. Beer duck
 10. Black grouse rapids
 11. Box your healthy
 12. Bridge mill
 13. Bull line
 14. Candle valley
 15. Carbon brook
 16. Castle of friends
 17. Collect
 18. Colour is the town
 19. Copper mountain
 20. Court bay
 21. Crisis the ten town
 22. Crowd
 23. Crown of country
 24. Crown of man
 25. East healthy
 26. Easter everybody bay
 27. Elevator nobody
 28. Elf-man smile village
 29. Empty is little
 30. Fat-lake
 31. Fine church
 32. First letter smile
 33. Fix it
 34. Flour village
 35. Fluff fold
 36. Food rapids
 37. Frame lake
 38. Frame see smile
 39. Glue first letter
 40. Goat none
 41. Good cut
 42. Goth country
 43. Goth will sand island
 44. Grove
 45. Guest rich country
 46. Harbour of man
 47. Harbour of smell-of-smoke-tub
 48. Have pair breath
 49. Healthy village mountain
 50. Heap of destiny
 51. Heat country
 52. Heated island
 53. Heather village
 54. He nothing
 55. Here give the valley
 56. Here sneezed duck
 57. Heritage bother Yes-clock
 58. Hide dinghy
 59. Hiss village of up-country
 1. Hoof lake
 2. Hook if
 3. Hug rapids
 4. I don't think I should have done that, Mr Country
 5. Ion see rode
 6. Island of wolverine
 7. Islet of angel
 8. Islet of animals
 9. King river
 10. King's reverse
 11. Knife town
 12. Know land
 13. Lazy none
 14. Leather treasure mountain
 15. Light wedge
 16. Listen
 17. Listen village
 18. Live long time
 19. Live ridge
 20. Loan give pull
 21. Long harness
 22. Lucky holder
 23. Mad is plow
 24. Made into cheese
 25. Maid yes
 26. Man town
 27. Monk is valley
 28. Moth maid
 29. Moth river
 30. Mountain of neck
 31. Mouse line
 32. New bridge
 33. New cape harbour
 34. New small community
 35. Nice bridge
 36. No bay
 37. Nose lake
 38. Oak sea
 39. Oath
 40. Oh Yes!
 41. Over tower is river
 42. Pale nobody
 43. Partly live
 44. Pattern ridge
 45. Penny bridge
 46. Penny healthy
 47. Pink harbour
 48. Play sand
 49. Rapid healthy
 50. Rapids is room
 51. River goal
 52. River said
 53. Root is bridge
 54. Salmon river
 55. Sand bay
 56. Sand harbour
 57. Scourge wood
 58. Screw up your eyes
 59. Sheep island
 60. Sheep island healthy
 1. Slippery country
 2. Small country
 3. Small pants
 4. Smart village
 5. Smell of smoke village
 6. Smile lake rapids
 7. Smile room
 8. Smith give the slope
 9. Sneaked juniper
 10. South harbour
 11. South male country
 12. Speak against
 13. Stones of small country
 14. Stone young healthy
 15. Straw town
 16. Stream town
 17. Suffer small community
 18. Suppose it broke
 19. Swim rice harbour
 20. The big scythe
 21. The border of the state
 22. The elf valley
 23. The falcon mountain
 24. The house mill
 25. The islet of lilies
 26. The knight foundry
 27. The lake
 28. The liar
 29. The little cabin
 30. The meadow of king
 31. The north bottom
 32. The ogre hood
 33. The river give
 34. The rock
 35. The seal
 36. The sun smiles island
 37. The village of oath
 38. The west bottom
 39. The who valley
 40. They give rapids
 41. Three smile castle
 42. Tower is river
 43. Two goes
 44. Us more village
 45. Vein
 46. Village happen
 47. Watch smile
 48. Wedge
 49. Whale Oil is heath
 50. Whale Oil ridge
 51. Want whole mine
 52. Was mountain
 53. West bay
 54. West ridge
 55. What stone
 56. Wake up lake
 57. Weather-island of slippery country
 58. Wring the neck off
 59. Year gang
 60. Yuck power flashNr 2d - VILKA YRKEN?

Vilka yrken kan du finna, dolda bakom dessa omkastade bokstäver?

Om du kan fler eller vill diskutera lösningen så skicka mail!

Lars Fröjmark - lark@home.se


Nr 2d - VILKA YRKEN?
 1. RÖRFIS
 2. ETOKERAPA
 3. KINESARC
 4. RÄNNILARA
 5. SÖNTERBAKRA
 6. ARAMURKE
 7. GAMMADAM
 8. UTÖRAFACHFIX
 9. RERESTEKARE
 10. BANKSMORRA
 11. NOKOME
 12. LÄDERKNATA
 13. KURRERÖDSTICKI
 14. KIKARMENE
 15. BAGERROLGYGE
 16. FINFEHÄSAVARNARE
 17. PARATOTERÖDA
 18. RITTMASTNISSE
 19. HONKBADLERA
 20. DREMSÄRGÅTSTÄDAR
 21. ILKEBABITEORI
 22. LEGGOKONY
 23. TRAKON
 1. DEBYLUCK
 2. VÅGSKÄNDISPAKETERAR
 3. TANDRIKTNINGERIKES
 4. SJÅARÄMNESBYRETTEN
 5. TALAMÄTERIKERAM
 6. PROSIKBÄKE
 7. ÖVRAKORVSTFASAD
 8. REKALÅGA
 9. FIBAGARISINKOMST
 10. ÖRESGRIS
 11. KYRKCOREBAT
 12. PERSEDELKÅSA
 13. NILFYNDVÄGAR
 14. SALFÄRGSLÖJRESA
 15. FESTORDENHICKA
 16. HARMAVELKOSTELÄTT
 17. ARMSIMKOSIE
 18. KRENDOSPORTEN
 19. FOLKERÖRA
 20. OMOROTGELE
 21. ROSENTIGERDIKTER
 22. SPENATÄMIAROM
 23. TORSKBOKTULLTINNA

Uppdaterad 2019-08-25

2019 Lars Fröjmark.

Till KLURIGHETER - HUVUDSIDAN!

Till Familjen Fröjmarks hemsida