Hushållerska sökes


Kristin Johansdotter sökte och fick tjänsten. Hon uppfyllde varje dag sina plikter till punkt och pricka. Inte för att hon tyckte att det var särskilt roligt utan för att det stod i anställningsvillkoren och för att hon fick en inte alltför anspråkslös lön.

Efter en tid uppstod tycke mellan Kristin och Krister och så småningom gifte de sig i den vackra landsortskyrkan.
Kristins liv förändrades inte nämnvärt. Hon fortsatte med städning, tvätt, fönsterputsning, mm och hon glömde inte att varje morgon koka Kristers frukostägg 3½ minut. Hon tog inte längre någon fridag och fick heller ingen lön.
Men en stor skillnad hade inträffat: Hon arbetade inte längre av plikt utan av kärlek!

Så fungerar också det kristna livet. Det bygger inte på att den kristne varje dag av plikt uppfyller en massa bud utan det handlar om en kärleksrelation till Jesus, där du hela tiden längtar efter att vara tillsammans med Honom och få veta vad Han vill med ditt liv.

Så gick det för mig som tonåring, när Jesus för första gången blev en del av mitt liv. Mitt första möte med Honom bestod inte i att Han talade om för mig hur syndig jag var. Istället upplevde jag min första kristna tid som en vandring tillsammans med en verkligt god vän. När vi gått sida vid sida en tid, sa Han en dag till mig: "Lars, jag gillar inte att du ljuger lite då och då!"
"Jaså", svarade jag, "då slutar jag gärna med det för din skull!"
Varför? Jo därför att då hade jag lärt känna Honom och ville inte göra Honom ledsen.

Jesus är en verklig vän! En vän som vill dig väl! Vandra med honom!

Lars Fröjmark
Animated Christian fish symbol reveals 
hidden cross


Denna artikel var införd i Långelanda församlingsblad sommaren 1998.


Om du INTE ser en MENY till vänster så klicka här!


DU ÄR BESÖKARE NUMMER SEDAN 1998-06-09


Uppdaterad 2000-02-09

© 2000 Lars Fröjmark