Ord och Ord!


Ibland är man trött på ord

En man frågade i affären efter en liten tub tandkräm och fick en som det stod STOR på. Expediten förklarade att det var den minsta de hade. De andra tuberna hette JÄTTE och EXTRA! Det är ett exempel på hur ord förlorar sin mening.

Debattprogram i TV tycks oftast bara bestå av en massa ord. Vi får så mycket information i vårt samhälle så att hälften kunde vara nog. En människa som levde på sjuttonhundratalet tog under ett år in lika mycket information som det finns i dagens nummer av Göteborgs-Posten!Guds Ord säger som det är

För tvåtusensjuhundra år sedan varnade Gud människorna genom profeten Jesaja, att om de inte lyssnade, skulle hans Ord för dem bli: bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.

Guds Ord har alltid en innebörd och ett värde. Därför berör Hans Ord oss särskilt starkt!Ordet är levande

Det mest spännande är när ett bibelord får liv och du märker att Gud vill tala till dig genom det. Tänk att ett ord som skrevs ner för minst tvåtusen år sedan berör oss idag!

En vecka efter att jag hade träffat min hustru läste vi ur Jesajas tolfte kapitel: Och ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Vi berördes båda av ordet och kände att det var särskilt ämnat för vårt kommande liv tillsammans. Därför lät vi gravera in det i våra förlovningsringar. Det var första gången jag hörde det ordet.

Dagen efter förlovningen bad en kvinna för oss och vårt kommande äktenskap. Hon bad bland annat: Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor. Det var andra gången jag fick höra det ordet! Vi förstod det som att vi skulle få se många människor komma till tro på Herren Jesus under vårt äktenskap.

Och Gud har stått vid sitt Ord!Gud står vid sitt Ord

Det berättas om missionären och upptäcktsresanden David Livingstone och hans sällskap, som verkade i Afrika i mitten av artonhundratalet, att de vid ett tillfälle hotades av flera fientliga infödingsstammar. Det var fara för deras liv. Man var tvungen att ta sig över en flod för att sätta sig i säkerhet. Kvällen innan berördes David av ett ord i sin Bibel: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden... Och jag är med er alla dagar till tidens slut. I sin dagbok antecknade han: "Det är en helig och sveklös gentlemans ord, så det kan man lita på!" Nästa dag lämnade de platsen och Livingstone steg själv som siste man i sin kanot. Men först vände han sig mot de fientliga infödingarna som tryckte i bushen och önskade dem Guds frid! Han visste att han var fullkomligt trygg!

Gud står vid sitt Ord!
Lars Fröjmark
Animated Christian fish symbol reveals 
hidden cross


Denna artikel var införd i Långelanda församlingsblad våren 2001.


Om du INTE ser en MENY till vänster så klicka här!


DU ÄR BESÖKARE NUMMER SEDAN 2001-06-13


Uppdaterad 2001-06-13

© 2001 Lars Fröjmark