Var har du ditt liv?


Han stod ständigt och högg ved. Jag såg honom från mitt köksfönster. Jag förstod att han lade upp förråd för framtiden. Även ute i världen verkar det bli ett allt kyligare klimat! Hans förråd fylldes till brädden med prydliga staplar. Jag funderade på om den ensamme mannen själv skulle kunna förbruka all denna ved. När jag ibland pratade med honom upplevde jag ingen värme. Han var en aning butter, höll sig lite för sig själv.

Han dog plötsligt innan vintern kom. Hans lador var sprängfyllda med det han så mödosamt hade huggit. Veden räckte i många år framåt, men mannen hade inte själv någon nytta av allt sitt arbete.

Mannen påminde både om ett ord av Predikaren i Bibeln och en liknelse av Jesus: Men så vände jag blicken mot allt jag hade utfört, mot all den möda jag haft. Och allt var tomhet, ett jagande efter vind. Det fanns ingen vinst under solen... ...Ty också den som har strävat med klokhet, insikt och framgång måste lämna vad han äger åt en som inte lagt ner någon möda på det. Även detta är tomhet och ett stort elände.

Jesu liknelse handlar om en rik man som hade fått en god skörd på sina åkrar och funderar vad han skall göra eftersom han inte får plats i sina förråd. Han bestämmer sig för att bygga större lador:

Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.' Men Gud sade till honom: 'Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?' Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."

Både mannen utanför mitt köksfönster och mannen i liknelsen hade en god framförhållning. Det är inte det som Jesus varnar för utan problemet är när vi inte ser tillräckligt långt framåt! Ovanför portalen till Mollösunds kyrkogård uttrycks samma sak med devisen: "Tänk på döden", fast jag skulle vilja säga: Tänk på livet! Det eviga.

När vi ägnar mycken möda på det som gäller den relativt korta tid vi lever här, så bör vi lägga ännu mer tid på att planera för det som handlar om det eviga livet! Vi måste ta reda på hur man blir "rik inför Gud".

Att vara rik inför Gud handlar om gemenskap: Gud älskar oss och vi älskar honom tillbaka. Vi ber till honom och tar reda på hans vilja med vårt liv.

Av detta följer att vi får kärlek till våra medmänniskor och kan uppleva en äkta gemenskap, så att vi inte alltid först försöker tillfredsställa våra egna behov utan ser också till den andres bästa.

Själv har jag funnit detta i vår kyrkas små gemenskapsgrupper.
Lars Fröjmark
Animated Christian fish symbol reveals 
hidden cross

Predikaren 2:11,21 och Lukas evangelium 12:19-21

Denna artikel var införd i 2001-10-06, inför Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet.


Om du INTE ser en MENY till vänster så klicka här!


DU ÄR BESÖKARE NUMMER SEDAN 2001-10-07


Uppdaterad 2001-10-07

2001 Lars Fröjmark