En för alla


Under andra världskriget arbetade en grupp krigsfångar med att bygga en järnväg i Burma. Vid dagens slut samlades alla arbetsredskap in. Vid ett tillfälle blev en japansk fångvaktare alldeles vansinnig och skrek:

- Det fattas en spade!

Han krävde att få veta vem som hade tagit den. Han blev allt mer ursinning, gormade och skrek av raseri och befallde att den skyldige skulle ta ett steg framåt. Ingen rörde sig.

- Alla ska dö! Alla ska dö! skrek han. Han laddade sitt gevär och riktade det mot gruppen av fångar.

Då var det en man som tog ett steg framåt. Utan vidare klubbade vakten ned honom med sitt gevär under det att han stod där tyst och stilla. När fångarna kom tillbaka till lägret räknades redskapen på nytt och det visade sig att ingen spade saknades. En man hade offrat sig för att rädda de andra.Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under, yttrade översteprästen Kaiafas och var sedan med om att döma Jesus till att dö på korset.

Kaiafas menade väl egentligen att det var bättre att röja Jesus ur vägen innan han orsakade uppror mot romarna, så att inte hela det judiska folket skulle straffas och kanske bli förslavade eller dödade. Men Jesu lärjunge, evangelisten Johannes insåg att Kaiafas inte förstod att han faktiskt talade profetiska ord som han fått från Gud själv.En dör för att rädda de andra från att straffas!I Bibeln förklaras tydligt att vi alla är skyldiga att straffas av Gud eftersom vi ständigt bryter mot hans bud. Framför allt följer vi inte budet att älska Honom över allting och vår nästa som oss själva. Straffet är döden! Det är den eviga döden, som innebär att för evigt vara skild från Honom.

Därför kom Jesus, som är helt och fullt människa men samtidigt helt och hållet Gud. Han syndade aldrig men dog ändå, i vårt ställe, för att rädda oss från att straffas. Det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under.Om jag hade varit en av de krigsfångar, som blev räddad till livet av en modig medfånge i Burma, tror jag att jag hela livet hade tänkt på honom och varit tacksam för den stora gåva han hade gett mig!

Jag tackar ständigt Jesus, som genom sin död gett mig ett evigt liv och en plats hos sig i sitt rike: Himmelriket!
Lars Fröjmark
Animated Christian fish symbol reveals 
hidden cross

Johannes 11:46-57

Denna artikel var införd i 2002-08-31, inför Fjortonde söndagen efter Trefaldighet.


Om du INTE ser en MENY till vänster så klicka här!


DU ÄR BESÖKARE NUMMER SEDAN 2003-04-15


Uppdaterad 2003-04-15

2003 Lars Fröjmark