Asaf - mannen med den häftiga musiken!


Vet du vem Asaf var? Hans verk är kända och älskade av otaliga människor över hela världen. Du har troligtvis också läst eller sjungit flera av hans sånger. Dessutom var han en hejare både vad gällde strängmusik och slagverk. Tillsammans med sina två släktingar Heman och Etan ledde han tre olika körer som sjöng och spelade tillsammans.

Namnet Asaf betyder samlare. Han samlade sångarna i de olika körerna till att sjunga en mäktig lovsång och lovprisning till Herren Gud. Texterna finns i Psaltaren i Bibeln, och den var judarnas sångbok på Jesu tid.

Hemans namn betyder trofast. Han hade också denna viktiga egenskap. Han ställde alltid trofast upp för Asaf och för Herren.

Namnet Etan betyder beständig. Etan verkade för att lovsången till Herren ständigt skulle ljuda och aldrig tystna. Ibland kallades han tydligen för Jedutun. Det låter nästan som om han var den mest tonsäkre av dem alla, så Asaf fick då och då säga: "Ge du ton!" Namnet Jedutun betyder lovsjungande. En del sånger skulle tydligen sjungas i hans speciella stil. T ex står det i inledningen av Psalm 39: För sångmästaren, till Jedutun. En psalm av David. (I Bibel 2000 har översättarna tagit bort anvisningen: "till Jedutun")Varför är musiken så viktig?Inte nog med att sångarna i körerna sjöng av hjärtans lust, de spelade också olika instrument. De hade flöjter, horn, lyror och harpor som de hanterade med stor skicklighet. För rytmens skull hade de också olika slagverk: trummor, tamburiner och cymbaler.

Musiken utgjorde ett viktigt inslag i gudstjänsten på Jesu tid och hade gjort så i mer än tusen år. Vid de stora högtiderna uppfördes det alltid extra mycket musik.

Dessutom visste man att det i himlen alltid ljöd musik inför Guds tron. Det står om Herren i Psaltaren: Han som tronar på keruberna! Och på ett annat ställe: Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. När änglarna sjunger lovsånger i himlen bygger de en tron åt Herren från vilken Han regerar.Herrens sitter på tronen!Genom sången och musiken i himmel och på jord upphöjs Herren på sin tron och Han regerar i makt!

Guds tron finns i himlen men också på jorden. Gud talade till Mose i ett tempel som var gjort av tyg, så att man kunde bära det med sig under ökenvandringen. Senare fick kung Salomo bygga ett praktfullt tempel av sten. I båda helgedomarna fanns det i det innersta rummet, i "det allra heligaste" två statyer i form av keruber, vars vingar bildade en tronstol med den heliga arken som fotapall. Arken innehöll bl a de båda stentavlorna med de tio budorden.

När arken under Davids tid skulle föras till Jerusalem, ställde Asaf, Heman och Etan upp i procession med sina körer och sjöng och spelade. Det var en så härlig musik med så häftiga rytmer att David inte kunde låta bli att dansa framför arken när den fördes in i staden. Hans fru Mikal såg det och föraktade honom för det. Hennes kritik ledde till att hon aldrig fick några barn, vilket lär oss att grundlös och negativ kritik alltid är ofruktsam!Vår lovsång bygger tronen!När vi i kyrkan sjunger och spelar till Herrens ära bygger vi upp en tron åt Herren, där Han sitter och regerar. När Herren regerar kan allt hända! Han har all makt i himmelen och på jorden. Då kan också vi uppleva hur våra liv förvandlas. De sjuka kan bli friska och alla blir både sundare och gladare.

Välkommen att vara med och bygga...
Lars Fröjmark
Animated Christian fish symbol reveals 
hidden cross

Första Krönikeboken kap 15, Psaltaren 22:4 och 99:1


En psalm av Asaf:

Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa för evigt.
(Psalm 73:23-26)

Faktaruta:

Psaltaren innehåller 150 psalmer
Asaf har skrivit 12 st (Psalm 50 och psalmerna 73-83)
Heman och Etan har skrivit en var. (Psalm 88 resp 89)
Koras söner har skrivit 12 st
Salomo två st
Mose en
David har skrivit 73 st
Resten är anonyma.

(Man är inte helt säker vad gäller författaruppgifterna.)


Denna artikel var införd i Långelanda församlingsblad sommaren 2003.


Om du INTE ser en MENY till vänster så klicka här!


DU ÄR BESÖKARE NUMMER SEDAN 2003-06-08


Uppdaterad 2003-06-08

© 2003 Lars Fröjmark