Echt Gold

När jag var fjorton år åkte familjen med en dansk sällskapsresa från Fredericia (Fräisia, enligt busschauffören, en hes stor dansk) till Paris. Vi passerade Belgien och Holland. Jag blev en kväll stående framför ett skyltfönster till en guldsmedsbutik i en småstad. Det var fullt av glänsande föremål och under vart och ett av dem fanns en skylt: "Gold 300:-", "Gold 240:-", osv. Sedan såg jag att det på några skyltar stod: "Echt Gold 600:-", "Echt Gold 850:-".

I denna affär säljer man föremål av guld, tänkte jag, och en del är gjorda i äkta guld. Är då några av falskt guld? Jag insåg förstås efter en stund att "Gold" betydde förgylld och "echt Gold" äkta guld. Allt är inte guld som glimmar.

Så var det också med ressällskapet - med en del hade man en äkta gemenskap. (Jag håller fortfarande kontakten med en av dem.) Men en del av gemenskapen kunde betecknas: "Gold".

Allt är inte guld som glimmar

Efteråt har jag försökt att finna "echt Gold" - Min mor ville att jag skulle konfirmeras, men jag sade nej. Jag tyckte inte att jag skulle vara oäkta. Jag ville inte bekänna en tro som jag inte hade och jag trodde inte att jag skulle finna en äkta tro i kyrkan.

Skillnaden mellan äkta guld och förgyllning är ju att det första är äkta guld alltigenom. Det andra är guld bara på ytan.

Några år senare, på en nattvardsgudstjänst i kyrkan, mötte jag Jesus. Jag liksom såg honom. Det var inte något märkvärdigt med gudstjänsten eller prästen, men det spelade ingen roll. Jesus är "echt Gold", och han gav mig den dagen tron som en gåva av äkta guld. En äkta tro, som bara han kan ge, håller i alla livets förhållanden.

Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta i er tro - och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld - skall ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. (1 Petr 1:6-7)

Man kan söka sin glädje och trygghet på många olika ställen, men det mesta är bara "Gold". Jag rekommenderar dig att inte nöja dig med mindre än "echt Gold".Lars Fröjmark
Animated Christian fish symbol reveals 
hidden cross


Denna artikel var införd i 1996-08-17,
inför 11:e söndagen efter Trefaldighet. Tema: Äkta och falsk fromhet


Om du INTE ser en MENY till vänster så klicka här!


DU ÄR BESÖKARE NUMMER SEDAN 1997-10-06


Uppdaterad 2000-02-09

2000 Lars Fröjmark