Min flagga

För en tid sedan tog jag med hunden på en promenad strax före gudstjänsten. (Eller så var det hunden som tog med mig. Det är en stor hund.) Då kom jag att fundera på den speciella flagga vi har på prästgårdens flaggstång. Flaggan är en födelsedagspresent.

Flaggan har blå bakgrund

Den har en blå bakgrund, precis som svenska flaggan. I fastetiden, har den blå färgen en särskild betydelse för mig som präst. Blå eller lila är den liturgiska färgen i kyrkan under fastan, den finns bl a på stolan och skruden jag använder som präst. Det är botens färg! Bot innebär ånger och bön om förlåtelse under denna tid, då vi särskilt följer Jesu lidandes väg mot korset.

Vad behöver vi ångra? Särskilt att vi inte älskar Gud över allt annat och inte heller vår nästa som oss själva. Detta bud sammanfattar alla andra bud, sade Jesus.

Lammet

Huvudmotivet på min flagga är ett lamm. Det får mig att tänka på vad Johannes döparen säger till sina lärjungar om Jesus dagen efter att han hade döpt honom: Där är Guds lamm som tar bort världens synd. (Joh 1:29)
Johannes verkar vara den ende, förutom Jesus, i hela Nya Testamentet, som förstår att Jesus måste lida och dö för våra synders skull! Jesus är det fullkomliga offret, efter det offret behövs inga fler offer! Jesus är hela världens frälsare eftersom Han har dött för alla människors synder!

Den viktigaste frågan för dig är om han är din frälsare! Han har dött för dina synder, men om du inte vill ha Honom som din frälsare så har han dött förgäves för dig! Hur skall då vi slippa undan, om vi inte rätt uppskattar en sådan frälsning, den som Herren först förkunnade, som vi har fått bestyrkt av dem som hört honom och som Gud själv har bekräftat med tecken och under. (Hebr 2:3-4)

Korset - Spjutet - Guldet

Lammet på flaggan håller i ett guldfärgat kors. Nederänden på korset är ett spjut. Guldet är evighetens färg. (Därför är vigselringen är av guld. Guds tanke med äktenskapet är ju att det är ett evigt förbund.) Spjutet påminner om det spjut som soldaten vid korset stack upp i Jesu sida, för att konstatera att Han verkligen var död. Då rann blod och vatten ut, skriver evangelisten Johannes. Blodet och vattnet är nattvarden och dopet, där Gud möter oss människor. Korset talar om Jesu seger över döden. Det är nämligen tomt! Jesus lever! Han har segrat över döden. Jesus är en evig frälsare, som vunnit en evig frälsning för oss.

Den röda flaggan

På korset sitter en röd flagga med guldram. Flaggans röda färg talar om Guds stora kärlek till oss när Han lät sin Sons blod sona våra synder.

De gyllene hornen

Lammet har också gyllene horn. På Gamla Testamentets tid fanns i Israel en lag som sade att om en människa dödar en annan, så skall liv pliktas mot liv. Det fanns ytterligare en lag som sade att om någon av misstag slog ihjäl en annan, så kunde han rusa till templet och gripa tag i de horn som fanns i varje hörn på altaret. Om han gjorde det fick ingen skada honom så länge han var kvar i templet. Dessa horn kallades "frälsningens horn" och visar fram mot Jesus, som är det verkliga "frälsningens horn". Honom kan vi gripa tag i och vinna det eviga livet.Lars Fröjmark
Animated Christian fish symbol reveals 
hidden cross

Fastetiden 1997
Denna artikel var införd i 1997-03-22, i Fastetiden.


Om du INTE ser en MENY till vänster så klicka här!


DU ÄR BESÖKARE NUMMER SEDAN 1997-10-06


Uppdaterad 22000-02-09

2000 Lars Fröjmark