Vill du ordna texterna i den ordning de skrevs så tryck här!
1:a sönd i Advent
2:a sönd i Advent
3:e sönd i Advent
Julafton
Julafton
Nyårsdagen
2:a sönd efter Trettondedagen
4:e sönd efter Trettondedagen
5:e sönd efter Trettondedagen
Septuagesima
Sexagesima
Sexagesima
Fastlagssöndagen
Fastlagssöndagen
3:e sönd i Fastan
5:e sönd i Fastan
Palmsöndag
Påsken
Påsken
1:a sönd efter Påsk
4:e sönd efter Påsk
4:e sönd efter Påsk
Kristi himmelsfärds dag
6:e sönd efter Påsk
Pingst
Heliga Trefaldighets dag
1:a sönd efter Trefaldighet
4:e sönd efter Trefaldighet
Apostladagen
6:e sönd efter Trefaldighet
Kristi förklarings dag
8:e sönd efter Trefaldighet
9:e sönd efter Trefaldighet
11:e sönd efter Trefaldighet
12:e sönd efter Trefaldighet
12:e sönd efter Trefaldighet
13:e sönd efter Trefaldighet
14:e sönd efter Trefaldighet
15:e sönd efter Trefaldighet
16:e sönd efter Trefaldighet
17:e sönd efter Trefaldighet
20:e sönd efter Trefaldighet
21:a sönd efter Trefaldighet
22:a sönd efter Trefaldighet
Domsöndagen
Jungfru Marie Bebådelsedag
Midsommardagen
Midsommardagen
Tacksägelsedagen
Alla Helgons dag
Alla Helgons dag
För lätt? För svårt? Eller... ?
Det osynliga barnet
Hushållerska sökes
Vem var den störste mördaren?
"Jesus var en lysande pedagog"
Ord och ord
Asaf - mannen med den häftiga musiken!