Meningen med ordet

- Meningen menar att ordet existerar, kanske, eller inte!?,,

- Huruvida.

- Metafysiken i det relativa ordets mening existerar möjligtvis om vi får ta med den moraliska aspekten i detta filosofiskt komplicerade mästerverk utav...vem...är frågan.

- Detta underliga ord, vad är dess mening, eller rättare: vilken mening kommer det ifrån?

- Frågan existerar möjligtvis kanske i ordets verkliga mening.

- Ordet huruvidas mening måste vara: "Huruvida är Pers byxor?" Därav drar jag den visospatiala slutsatsen att huruvida egentligen är en s.k. samman- sättning. Sammanfattningsvis kan sägas att man kan undra huruvida huruvida bör användas.

- Skrivkramp kan man få vid ordets exploatering av den djupa meningen med ordet.

- T.o.m. t.o.m. är en förkortning som ev. ev. kan bestyrka. Nu, 1:12:34, post meridem, den tredje lördagen i mars månad, anno 1990, då månen går från full mot nedan, avslutar jag denna mening.

- Vilken mening Din mening,! hans mening: mening o mening (plupp). Marias mening - kanske inte.?. Varför inte!, javisst -:

- Vad har Maria med Hussein att göra?!:

- Kornas sista önskan kan ju vara det, eller nåt.....

- Tror du Husseins kor känner Maria?

- ..... hmm,.urg..hark..brrrrr -

- Denna stereoologiska utomording består ju till viss del av ord. Ord i sig är sig lika, men ihop är de olika. Ta t.ex. ordet MUTHANG - en paradoxal parallell - taget ur en lek med tärningar. Detta stereotypa ordkomplex är mig veterligen, paradoxalt nog, paradigmt.

- Det där påminner mig om ett tal av en av våra största politiker; citat Alfons Åberg: "Jag skall bara"!

- Vet du vad Maria kom på? Hon känner ingen av Husseins kosskräk!

- Men tänk om de känner henne! Vilken burlesk nyhet i en slasktratt!! Men om det inte skulle vara burleskt? Vad skulle det vara då? En nyhet kanske?,!

- Paradigma parasollers parallax är parapsykologiskt parallell i den långa loppan.

- Loppan och loppan. Den skall komma i nästa stereolog! (Hmm, det var märkligt...)

- Hupp, där försa jag mig! Hasta pronto de la vista! Toccata accelerando! Hej.

- Qué?!

- Tyvärr, vem kan inte turkcypriotiska! Men tiden går, timmarna lider...

- Noone, som de så bra uttryckte sig i låten jag nyss lyssnade till.

- Hon kom, hon såg, hon segrade...

- Eureka! (Jag har funnit det) Kohandeln alltså!

- Förresten så finns det föreningar för lidande djur, lidande barn, lidande människor o.d., så varför fixar inte UNICEF eller Röda Korset en fond för lidande timmar?

- Stopplikten är ett vara eller inte vara. Men varför använda stopplikten på timmar - som lider - och ändå aldrig kommer fram till dörren?

- Huruvida det ordas om ord i oordiga stereotypa mästerverk, till vilka detta paradigma ordmästerskap med tvekan kan klassas, vet endast tomten - om han är vaken...

- Tomtar och löss är en specifik kombination. Det kan inte vara roligt att ha löss när man är tomte. Men vad har detta att göra med ordets mening, nu eller aldrig?!

- Hur mördar man en omodern tomte?

- Mordet är på modet i dagens samhällsfientliga sökande av kirurgiska ingrepp.

- Mordet på ordet taget är ett modernt ode av ologiskt orerande.

- Även om det är ologiskt, så kan det ju förekomma med en viss turbulens i dess verkliga mastodontur.

- Mordet är ordet plus m. Men ett ord är en bokstavskombination, mer eller mindre styrt slumpmässig. Man kan sätta ihop fler och fler, hur som helst: ord, mord, smord, osmord, osmorda, osåvidare.

- Men det är ju egentligen så att ett ord i detta sammanhang kan vara utryckt ur ett helt annat sammanhang, som kan komplicera hela denna, men ändå rätt konfusa, situation.

- Konfucius var det ja! På andra handen, som man säger i England, hur och varför kom han in bland morden?

- Vilka mord? Ceasar sa ju även med orden före morden: "Et tu Brute" eller nogånthing. "Ö-Hhum?" Kladdigt med för mycket eller för lite ord i detta ords mening.

- Vad har egentligen ordet för mening? Eller är det inte meningen att meningen skall ha en mening?

- Ordets egentliga mening i en mening är egentligen inget att orda om!

- Menig i ordets egentliga mening är ett subjekt varom inte bara de lärde tvista. Därför är det ingen idé att ens orda om ordets mening, ty ordet har mening om och endast om ordet är eller är i en mening. Eller som Sevklides talade: "Skillnaden mellan ordet och meningen är hårfin endast om ordet är en mening. I annat fall saknar ordet mening. Dock består meningen med meningen."

- Varför blanda in meningen i ordet när ordet är meningen, om det blir flera om man inte tror att det är slut, men det behöver ju inte bli en mening av ordet bara för att det är på modet!

- Vadå cykeldäck?! Hur kom du in på det? Förresten var det inte ordet som var på modet, utan mordet. Och hör sen!

- Brr, vad kallt det är här! Och ändå sitter papegojorna och snackar på utsidan!

- En cykel utan däck är som en mammegoja utan näbb. Sedan när blev det sed bland papegojor att sitta och snacka utanför kylskåp, förresten? Och varför pratar de om det goda hallonåret i Åtvidaberg?! Och hur?!? Och åt vem?!?!

- Varför använda tesked när det finns människor?

- Tomtar, loppor och hallon, vad är det nu igen som de har gemensamt?

- Människornas absurda konkordans av dessa fina och humana teskedar, som råkar ut för dessa barbariska raser som kallas humanus?

- Alla tre är röda oord! Andra dylika är t.ex. socialdemokrat, blodapelsin och secundos... (eller timmar...)...?!,,,?! En tesked i en matsked är en suspekt droppe i det stora havet.

- Tacka vet jag den gamla goda tiden, när träskedarna inte rostade inomhus.

- Hur ser en träsked på meningen med ordet löv, samt dess assonans? I vilken mening passar löv? I vilken mån? Måna om lövets existentum! Du tror visst att löv växer på träd?!

- Det är väl ändock inte lövens fel att lövträden bara finns på vintern!

- Alla vet väl att tomtar äter gröt, med eller utan rostiga träskedar, men hur skulle någon överhuvudtaget kunna fatta meningen med bara lövträd?!

- Granen barrar bara inomhus, utom när löven överstiger dess topp, för ingen visste väl att dito stod under.

- Då behöver väl Dito ett barraply?! Om ett oord är ett ord med o i, är då ett ooord ett ord utan o, d.v.s. ett rd?!

- Tänk om vi ändå kunde fastslå att vinter är vinter och inte sommar.

- Vinter är ett ooord och sommar är ett oord, så skillnaden mellan sommar och vinter är O (dvs ingenting). Det är därför dags att instifta det nya ordet somter!! (vilket är ett oord)...,;

- Det är ju bara ord, men ändå kan det slå på flera grader, närmare bestämt 53.7°C.

- Ett ord är ett oord, dvs ett ooord, dvs ett oooord, dvs ett ooooord, dvs... Hupp, en evig loop!! Aaaaaarrrrgh!! Apropå eviga loopar, har du tänkt på att en tomte med tomtar på loftet, som har tomtar på loftet (tomtarna alltså), som har tomtar... o.s.v.i.a.o. är en dito (utan barraply).

- Kan även orden ta semester och få ut övertid om de blir för långa och mångha?

- Katabola steroider är ett illa omtyckt preparat.

- Ja, jag menar att även ord borde ju få vila upp sig ifrån allt onödigt nyttjande. Se bara på allt detta nyttjande utav obsoleta läten: Bah, so Bah, do Bah och sist men inte störst Ööhh. Det skulle ju startas en fond för lidande timmar, men vart tar alla överflödiga ord vägen??

- Varför finns det så ont om Z i det svenska språket (för att inte nämna Q, och bryta upphovsrättslagen)? Är detta månne ett fall för JämO?

- Kanske tog de sin tillflykt till ordförmedlingen, eller hann kanske ordningsmakten före?

- Ord utan ordning har makt att orda om redundanta ord, till vansinnets gräns, trots att ordens mening aldrig blir synlig!

- Mina OCH har tagit semester.

- Att orda om eviga tomtar mitt i sommaren kan orsaka rostiga löv hos JämO. Därför föreslår jag att somtern borde infalla direkt efter somtern (som kommer efter hösten). Vår är ju ändå inget att räkna med, eftersom den inte är er.

- Möjligtvis kommer de tillbago. Ja, ön med den fina utsikten under water (som det heter på Utrikikanska).

- Katabola tomtar riskerar att drabbas av hysteriska anfall om de bor på loft.

- Ja, ja, det ordnar sig nog hoppas jag. Bara de kommer tillbaka.

- Ajdå! Alla mina bord (ord med b i) kommer att gå i strejk efter denna mening! Bäst att göra den så lång som möjligt! N__j! Nu str_jkar __n också! D_tta var i sanning jobbigt! Hur skall jag nu kunna orda?

- Tänk vad folk skulle stirra! En massa solbrända bara!

- Starri på du! M_n vid nu då?? Hir illi in och an växlit plits?? Sluti nu och kämpi _r! Mani ord är h_lt valdi!! Och d_ssutom är d_t omöjlagt itt invändi ord som ann_håll_r t_ckn_t för_ c!

- Men vad händer om de blir förkylda då då?

- Kin nån kin Kin-jing!!

- Varför tomtrar inte tomater på somtern?

- Sådärja! Nu har jag kommit öv_r_ns m_d ana och ina. D_ växlar int_ plats om d_ får tripp_l lön om d_ för_komm_r m_r än 10 ggr p_r m_ning! Katal_ptiska tomtar på loft tar Kan-jang mot hysteri och tomater! Oj! Där kom ju een! Vad skön_! Vaa? Nu s_rejkar _en?! Argh! Hursomhels_, så _rampar _om_arna run_ i cirklar på si__ lof_!!!

- Kanske de inte bor på loftet, utan har kommit in från kylan?

- Ja, de_ mås_e vara kall_ på månen! Bara _om_ar fry_er där! Jag ger upp!! Nu __rejkar _en ock_å!! De__a är in_e _nä___! Åh, _en ock_å!!! Jag har råka_ u_ för en fu____ändig kedje__rejk!!

- Jag måste anförskaffa visum för mina bara... eftersom ingen längre känner igen dem.

- De_ gör vä_ inge_! Man känner ju igen dem på den br_na färgen!! Jaha, n_ är _na ock_å väck... Dagen_ _ngdom!!

- And så vidare. Det är inte lätt när man går med på ordlösa kontrakt. Man kan ju inte använda ord till att skriva kontrakt för orden. Hur skulle det se ut?? Nå, svara nu! Du där i bänken längst ned, vad hände när dina ord inte var något värda längre, när inflationen tagit dess kraft?

- Orden kan_ke _og ____. _____, __ ___ ________ ____ ____!!!

- Tänk om allting är ett missförstånd! Tänk om ord egentligen är ett sällskapsspel!


Läs också stereologen om livet och stereologen om Norge!

Index